ابزار های بیشتر

گرفتن اطلاعات سرور ماینکرافت

قسمت های مورد نیاز زیر را پر کنید تا یک اطلاعات کلی از سرور ماینکرافت مورد نظر دریافت کنید مثل وضعیت سرور، چه تعداد بازیکن آنلاین هستند، نسخه سرور و موقعیت مکانی آن

Server IP
Server Port
Type